Gjennomførte ransaking hos mindreårig: – Det ble inndratt mobiltelefon og PC