Har over 40 mill. mindre inntekter enn før sammenslåingen: – Det vil ikke oppsplitting gjøre noe med

foto