Brakk armen på kvinne: – Har begynte å danne oss et bilde over hva som har skjedd