– Selv har jeg mista fem lam på innmarksbeite denne våren, som bare er sporløst forsvunnet