Måtte avlives: – Det er helt utrolig at den har levd, den må ha lidd av forferdelige smerter