Det ble torsdag besluttet av styringsgruppa i Helse Midt-Norge at innføringen av journalsystemet skal utsettes med ett år for sykehus i Møre og Romsdal og ni måneder i Nord-Trøndelag.

Ledelsen i Helse Midt-Norge foreslår en tilsvarende utsettelse overfor styret i Helse Midt-Norge, som skal ha møte 26. januar. I saksframlegget heter det blant annet at utsettelsen kan utløse inntil 350 millioner kroner, skriver Adresseavisen.

I forslaget slås det også fast at det er stor usikkerhet knyttet til kostnadsestimatet som er beregnet.

Helse Midt-Norge skriver i en pressemelding at det er for tidlig å sette to streker under sluttsummen, og at det i tillegg kommer økte kostnader knyttet til videreføring av de lokale innføringsprosjektene i helseforetakene og utvidet bruk av systemer som skal fases ut.

I tillegg kommer tilleggskostnader St. Olavs hospital har hatt med innføringen siden november i fjor. Sykehuset har anslått at disse kostnadene utgjør 200 millioner kroner bare i fjorårets to siste måneder.