Redd for at historie skal gå tapt: – Takplater falt ned og det var masse vann på gulvet