Kystverket har ansvar for å følge opp alle oljesøl som skjer i Norge, også de som skjer på land, skriver EnergiWatch.

Ifølge et brev avisen har fått innsyn i, ber Kystverket Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om avklaring rundt ansvarsområdet der vindmøller har hendelser med akutt forurensning.

Forespørselen kommer i kjølvannet av tre akutte hendelser i 2022 der Kystverket ble kontaktet. Det er snakk om to hendelser på Roan, og en hendelse i Sørmarkfjellet.

– NVE har foreløpig ikke hatt anledning til å kontakte Kystverket angående dette. NVE er konsesjonsmyndighet, og er ansvarlig for å føre tilsyn innenfor vårt regelverk og ansvarsområde etter energiloven, og er ikke forurensningsmyndighet, forteller seksjonssjef for miljøtilsyn energianlegg i NVE, Anne Johanne Kråkenes til avisen.