Kontrollørene fikk ikke kontakt med personalet. Derfor kom de tilbake en annen dag