Nå har denne veien fått et navn: Komiteen «ønsker at slikt skal vies større oppmerksomhet»