Vedtok å legge ned skole: – På dagen forsvant de fem familiene som ventet på at tomtene skulle bli ferdige