Støttes av dobbelt så mange: – Det er ærefullt å høre