Vil ikke si om varsler og rådmann har uttalt seg i saken