Kalte ansatte inn til møte med etisk refleksjon: – Kan være belastende når slike saker kommer i media