Så mange flyktninger vil Fosen-kommunene bosette. Én vil ta inn flere enn foreslått