Gafsetveien 117 har skiftet eier. Her er prisen.

foto