Vedtok kjøp av statue for snart fire år siden. Men fortsatt kan det gå flere år før den blir oppført

foto