Jobber med å få til bygdeliste: – Den skal være konstruktiv og kreativ