Fører fraktet til sykehus med helikopter etter trafikkulykke