Avtalen legger grunnlaget for en videreføring og utvikling av det langsiktige og strategiske samarbeidet mellom Forsvaret og Avinor. Dette skriver Forsvarsdepartementet i en pressemelding.

Den nye samarbeidsavtalen vil bidra til en mer effektiv bruk av felles samfunnsmessige ressurser, gjennom tydeliggjøring av roller og ansvar og større kostnadsfokus samt gjensidig bruk av hverandres driftskompetanse.

Samarbeidsavtalen regulerer på overordnet nivå utveksling av flyplasstjenester mellom Forsvaret og Avinor AS på Bardufoss, Andøya og Bodø, hvor Forsvaret i dag er driftsansvarlig. Avtalen regulerer også Forsvarets bruk av Avinors flyplassnett. Avinors rolle som leverandør av flysikringstjenester til Forsvaret, herunder underveistjenester og tårntjenester, er også en del av avtalen.

- Den nye avtalen representerer en sentral milepæl i videreutviklingen av det tette samarbeidet mellom Forsvaret og Avinor AS. Avtalen er tilpasset en ny tid og nye krav til kostnadseffektivitet og klare ansvarsforhold på dette viktige området, uttaler forsvarsminister Grete Faremo.