I budsjettforslaget som regjeringen la fram onsdag formiddag får skredsikring en total ramme på 1,258 milliarder kroner. 662,7 millioner går til riksveier og 596 millioner kroner til fylkesveier.

– Det kommer ingen nye midler til Sør-Trøndelag, sier leder av samferdselskomiteen i Sør-Trøndelag, Karin Bjørkhaug.

Fylkeskommunen får imidlertid tilbakebetalt siste del av forskutterte midler til Valslagtunnelen i Snillfjord, som åpnet i januar 2014.

– Kommer ingen vei

Oppfyllingsgraden er 73,1 prosent for riksveier og 64,4 prosent på fylkesveier, opplyser KrF-politikeren.

– Det er skuffende at ikke rassikring prioriteres høyere og at fylkesveier har lavere oppfyllingsgrad enn riksveier, mener hun.

Karin Bjørkhaug sier at rassikringsplanene i Åfjord og Roan foreløpig må bli lagt på is.

– Om dette blir resultatet, kommer vi ingen vei verken i Roan eller Åfjord. Nå blir det fortsatt skolebuss med ståltak i Roan, og det er en svært dårlig løsning, mener Bjørkhaug.

– Hadde vi på noen av prosjektene fått en forpliktelse eller åpning over tid for å få midler, så ville fylkeskommunen strekt seg langt for å forskuttere med den lave renta som er nå. Prosjektene er for store til at fylkeskommunen kan ta dette alene, og vi er helt avhengige av at storsamfunnet stiller opp.

– Krumme nakken

Bjørkhaug representerer Sør-Trøndelag i Nasjonal rassikringsgruppe, som jobber for økte midler til rassikring på vei. Gruppa består av fylkespolitikere fra Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Oppland, Nordland, Troms, Finnmark og Sør-Trøndelag.

Selv om Bjørkhaug ikke er tilfreds med budsjettforslaget, håper hun i det lengste å få friske midler i neste budsjett.

– Nå må vi krumme nakken og brette opp ermene, og fortsette å jobbe. Vår utfordring blir å finne penger, og vi må stå sammen med andre fylkeskommuner for å arbeide for mer penger til rassikring.

Åfjord og Roan

Onsdag og torsdag har rassikringsgruppa sitt siste møte i denne perioden. Møtet finner sted på fylkeshuset i Trondheim. Der presenterer Bjørkhaug Sør-Trøndelag sine utfordringer.

– I Sør-Trøndelag har vi jobbet spesielt med rassikringsprosjekter i Åfjord og Roan kommuner. Vi har blitt enige med kommunene om hvilke løsninger man vil gå for, og har dermed kommet et steg videre i forhold til å ha klare planer når pengene kommer. Åfjord med Paulen og Ryssdalsvatnet (FV 723) er prioritert på topp i Statens vegvesen Region midt sin rassikringsplan, forteller Bjørkhaug.

– For Roan sin del er problematikken komplisert og omfattende med rasfare flere steder. Dersom vi får statlige rassikringsmidler kan vi ta fatt på Berfjorden som står på 5. plass på rassikringsplanen.

Til tross for lite framgang i rassikringsprosjektene, er det vedtatt at det skal bygges tunnel ved rasutsatte Hellfjorden.

Les mer om planene: Tunnel til 119 millioner kan stå ferdig i 2018

– Vi enige om å investere gjennom Fosenvegene til å utbedre noe av den rasfarlige strekningen i Hellfjorden, sier komitélederen.

– «Gryteklare» prosjekter

Bjørkhaug mener at enighet med kommunene øker sjansen for å påvirke sentrale myndigheter.

– Det øker sjansene for at vi skal lykkes. Fylkeskommunen sin jobb blir å finne midler til å gå videre med planleggingen, sånn at vi har mest mulig «gryteklare» prosjekter når pengene kommer. Første mulighet for å få det på plass blir i forbindelse med revidering av handlingsprogrammet for fylkesveiplanen i desember.

foto
Her er Nasjonal rassikringsgruppe samlet ved en tidligere anledning. Da var gruppa på befaring langs E16. Der så rassikringsgruppa på raset som gikk i Vaksdal i Hordaland 12. mai, som førte til at Bergensbanen ble stengt. Tre timer etter at gruppa var der, gikk det et nytt ras. Sør-Trøndelags representant, Karin Bjørkhaug (KrF), står nummer fire fra høyre. Foto: privat