- Ja. Dette sikrer fremtiden til flyruta mellom Ørland og Gardermoen. Vi satser på å starte opp i begynnelsen av august litt før hovedrullebanen på Ørlandet er ferdigstilt, sier Arne Martin Solli, som er næringssjef i Ørland kommune og fungerende daglig leder i Air Norway, som driver flyruta.

Som næringssjef synes Solli det er veldig positivt at man opprettholder kommunikasjon direkte til Oslo-gryta.

- Vi er direkte påkoblet Oslo-området. Det er viktig med tanke på møtevirksomhet og viser næringsvillighet, sier han.

Ørland kommune eier halve Air Norway. Solli fungerer som daglig leder. Han sier det ville vært veldig komplisert å drive flyruta dersom kommunepolitikerne ikke hadde stilt seg bak et ansvarlig lån, og å finansiere oppgraderinger slik at sivile fly kan benytte Ørland lufthavn.

Revidert statsbudsjett

Den 11. mai la regjeringen frem revidert statsbudsjett.  Der foreslår regjeringen å opprettholde tilskuddsordningen for ikke-statlige lufthavner. Dermed opprettholdes støtten til sivil lufthavn på Ørland. I 2016 fikk lufthavnen 2 millioner kroner i støtte, som er de utgiftene Ørland kommune dokumenterte i forbindelse med lufthavnen.

- Samferdselsdepartementet har inngått avtaler om kompensasjon for tjenester av allmenn økonomisk interesse med de aktuelle lufthavnene. Avtalene gjelder for årene 2016 – 2020, skriver regjeringen i en pressemelding i forbindelse med fremleggelsen av revidert statsbudsjett.

Flyet skal i rute igjen. Vedtaket i kommunestyret ber Sør-Trøndelag fylkeskommune om de vil være med på å finansiere oppgraderingene av den sivile Ørland lufthavn. Foto: Skjalg Ledang

Fra underskudd til pengemaskin

I begynnelsen av mai var fremtiden for lufthavna usikker og kommunepolitikerne i Ørland ba om ekstra utredning før de tok saken opp til behandling torsdag.

I et notat til kommunestyret, redegjør kommuneadministrasjonen for hvorfor Air Norway AS, som gikk med to millioner kroner i underskudd i 2016, skal fly for egen maskin i fremtiden.

Her trekker administrasjonen frem den økende aktiviteten og utbyggingen ved flystasjonen og en ny rammeavtale med Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) som et par av grunnene til at selskapet nå budsjetterer med større trafikk og overskudd.

I tillegg er grep i markedsføring slik at flere vet om flyruta del av taktikken for at selskapet skal gå fra å være en utgiftspost på kommunens budsjett til enn intekskilde.

- Vi skal ha et nytt styremøte i Air Norway etter at politikerne nå har gjort sine vedtak. Etter planen lander det første flyet fra Danmark på Ørlandet 6. august, og flyr til Oslo dagen etter og ruta er i gang, sier Arne Martin Solli.