Utrykningspolitiet satte opp laseren i Vemundstadbakkene og det resulterte i ett førerkortbeslag og syv forenklede forelegg. Høyeste målte hastighet var på 97 km/t. UP lover at de skal komme tilbake snart og ber trafikanter om å kjøre forsiktig og vise aktsomhet i trafikken.