Sendte et brev til kommunen i 2008. Har enda ikke fått svar.