Har ikke brøytekontrakter på plass før vinteren

foto