Sør-Trøndelag SVs førstekandidat på stortingsvalglista tilhøsten, Snorre Valen, besøkte Rissa i dag. I likhet med de fleste politikere avet visst format som besøker Rissa var det også for ham lagt opp til et besøk påHysnes helsefort. Kampen for å bevare helsefortet er en sak som opptarlokalpolitikerne i Rissa, og det er det viktig å få ut så god informasjon sommulig til dem som sitter med makta i Stortinget og departementet.

- Forskningen som utføres her er svært interessant og viktig, saValen etter besøket.

Han besøkte også blåskjellbedriften Snadder og Snaskum påKvithyll. Der fikk SVs stortingsrepresentant grei beskjed om hva som er de største utfordringene foren av landets største blåskjellprodusenter.