PerOla Johansen blir ny rådmann i Åfjord kommune fra 1. januar 2014. I et ekstraordinært møte mandag kveld gikk kommunestyret enstemmig inn for å tilby rådmannstillingen tilJohansen.

Kommunestyret ga tilbakemelding om atdet er blitt gjennomført en grundig og profesjonell prossess. Stillingen harvært svært attraktiv i følge Visindi, ansettelsesbyrået som kommunen harbenyttet. Prosessen har vært preget av enighet i ansettelsesutvalget ogformannskapet, og nå til sist i kommunestyret.

Kommunestyret har konkludert med at PerOla Johansen er den av kandidatene som aller best møter de krav til kompetanse,erfaringer, utviklingspotensiale og personlige egenskaper som kommunestyretønsker.

Les også:

Disse skal bidra

Slutter som rådmann