30 prosent av ulykkene skyldes sikthindringer.

- Klipp hekk og busker ved din eiendom. Nå før skolestart oppfordrer vi til en felles dugnad i lokalmiljøet for å bedre sikten ved avkjørsler til private eiendommer. Det kan redde livet til myke trafikanter, sier Signe Gunn Myre i Statens vegvesen i en pressemelding.

Glemmer dødvinkelen

Statens vegvesen har analysert 71 dødsulykker med sykkel i perioden 2005 - 2012. De alvorligste ulykkene skyldes at syklisten blir oversett. Dette til tross for at det var fullt dagslys.

- Det kan skyldes at syklisten havner i blindsonen til store biler, glemmer å gi tydelig tegn, har på seg for mørkt tøy eller slurver med å bruke lys og refleks. Ved å bruke lys på dagtid, blir syklisten lettere å oppdage for en bilist som kjører i motlys. Vi har også eksempler der bilister glemmer å se seg over høyre skulder og sjekke dødvinkelen eller slurver med å bruke blinklys. I 34 prosent av ulykkene skyldes dødsfallet for dårlig sikt, sier Myre.

Sjekk sikten ved avkjørselen

Statens vegvesen nevner gjerder, terreng og vegetasjon som eksempler på sikthindringer. I 13 prosent av de analyserte ulykkene hindrer vegetasjonen alene sikten. Statens vegvesen påpeker at det er huseier selv som har ansvaret for at det er fri sikt ved sin avkjørsel, hvis man har en eiendom med avkjørsel til veg eller gang- og sykkelveg.

- Sjekk sikten ved din avkjørsel. Ta beskjæringen nå, slik at skolebarna kan sykle og gå trygt forbi eiendommen din. Barn som går eller sykler rager ikke så høyt over bakken, og kan fort bli usynlige bak en hekk. Barn har dessuten større problem enn voksne med å bedømme fart og avstand og holde oppmerksomheten. Det er derfor helt avgjørende at bilister har mulighet til å se disse sårbare trafikantene, sier Myre