Forsvarsbygg har gitt tilbud på innløsinger av fem boliger ved Ørland hovedflystasjon. Tilbudene skaper fortvilelse blant de berørte i rød sone. Ifølge Støygruppa Ørland vil de opptil 180 berørtefamiliene tape inntil tre millioner kroner, ut fra tilbudene som allerede er gitt. Gruppa kaller utspillet fra Forsvarsbygg for løftebrudd.

Det var adressa.no som først omtalte saken i dag.

Fortvilte

– Forsvarsbygg har utelukkende gått ut fra markedstakst fra egen takstmann. Disse takstene er ikke i tråd med mandatet, da de mangler en vurdering av gjenervervsverdien. Forsvarsbygg har ikke tatt hensyn til takstene fra Takst-Forum Trøndelag. Generelt er vi ganske uenige om takstene, sier Hans Kristian Norset, som er leder i Støygruppa. Han mener man i praksis må ta hensyn til det lokale boligmarkedet.  Det har ikke blitt gjort i nok grad, ifølge Støygruppa.

– Når 180 familier skal handle ny bolig, sier det seg selv at presset på boligmarkedet gir økte priser. Resultatet er at prisen på ny bolig blir høyere enn det Forsvarbygg betaler for den gamle. Det setter svært mange familier i gjeld, fortsetter Norset.

- Kritikkverdig prosess

Han påpeker at flere beboere allerede har kjøpt nye boliger på Brekstad. Disse har ifølge Norset fått kjenne på kroppen hva tilbudet fra Forsvarbygg medfører.

– Det er mange som er svært fortvilte. De 180 beboerne vil med slike tilbud ende opp med mellom en og tre millioner kroner i gjeld hver, for å finansiere sin nye bolig. Det skjer etter at Forsvarsbygg har oppfordret dem til å kjøpe ny bolig så tidlig som mulig. Prosessen er svært kritikkverdig, og mange føler seg ført bak lyset, sier Norset.

Arild Paulsen i Advokatkontoret Simonsen, Vogt og Wiik er grunneiernes og Støygruppas advokat. Han er også kritisk til prosessen forut for tilbudene. Han mener den ikke har vært reell.

– Vi har blitt lovet en åpen og reell prosess. Det har ikke skjedd. For eksempel følger ikke Forsvarbygg det mandatet vi har blitt enige om. De besvarer også i liten grad våre innsigelser. I tillegg har ting tatt mye lenger tid enn lovet. Det har vært en ekstra belastning for mange, sier advokat Arild Paulsen.

Urimelig

Stridens kjerne gjelder rettslige prinsipper og verdi knyttet til såkalt gjenerverv av bolig. Det tilsier at man skal ha tilsvarende ny bolig for prisen av den gamle. Ifølge Norset har enkelte berørte fått tilbud om ny bolig som er langt eldre enn den de eier i dag.

– Tilbudene er useriøse, og noe beboerne overhodet ikke forventet. Det er urimelig at lokale familier skal betale millionbeløp for at kampflybasen skal legges til Ørland. De fleste får neppe lån i bankene heller, for å finansiere dette.

– Hva vil skje videre?

– Dette må opp på rikspolitisk nivå. Formannskapet i Ørland er for øvrig allerede orientert om situasjonen. Vi innser at prosessen blir vanskelig. Samtidig er vi naturligvis innstilte på å kjempe videre, sier Hans Kristian Norset i Støygruppa Ørland.