En mann i 20-årene fra Bjugn ble i juli dømt i Fosen tingrett. På sensommeren i 2013 skulle han møte på Sessvollmoen ved Gardermoen for innrykk til førstegangstjeneste. Det gjorde han ikke. I retten forklarte mannen at tjenesten ville ødelegge for en jobb han hadde blitt tilbudt. Mannen hadde søkt om fritak, men det ble ikke innvilget.«Han var kjent med at det er straffbart å ikke møte til førstegangstjeneste, men han mente jobben var viktigere», heter det i rettsavgjørelsen.Overtredelsen: «For som krigsmann rettsstridig å ha blitt borte fra det sted det påligger ham som militær plikt å være til stede, i den hensikt aldeles å unndra seg den militære tjenesteplikt.»Krigsadvokaten foreslo at straffen ble satt til 90 dagers fengsel, hvor 69 dager skulle gjøres betinget med prøvetid på to år.