Ordførerkandidat, Håkan Berdal, er mangeårig kommunestyrerepresentant. Navn nummer to er på lista er Else Britt Humstad. Hun har  tidligere erfaring fra kommunestyret i Sunndal. Den tredje av de forhåndskumulerte kandidatene er Tommy Nilsen med erfaring som vara i kommunestyret i Åfjord. - Vi er glade for å ha fått med oss så mange erfarne på lista, representanter fra ulike deler fra kommunen og nye navn. Det er ei spennende liste og nå starter arbeidet med programmet. Vi er åpne for innspill både fra Høyremedlemmer og andre, skriver andrekandidat Else Britt Humstad i en kommentar til nominasjonen.

Åfjord Høyres liste ved kommunevalg 2015

1. Berdahl, Håkan

2. Humstad, Else Britt

3. Nilsen, Tommy

4. Rånes Lian  Anne

5. Rånes, Frode

6. Refsnes, Marit

7. Lien, Lars Arne

8. Braseth,  Løhr Ingjerd

9. Harsvik, Odd

10. Løkke, Tore Crister

11. Skånøy, Forfot Torunn

12. Hårstad, Per Kolbjørn

13. Refsnes, Ivar

14. Rånes, Braseth Sissel

15. Kne, Øyvind

16. Gran, Nina

17. Wilman, Per-Eivind

18. Løvstrand, Nilsen Karin

19. Hårstad, Amund

20. Berdahl, Anne Helene

21. Grinde, Knut

22. Adsen, Geir Tore

23. Bugten, Odd

24. Lian, Einar