Tidligere i år omtalte Fosna-Folket at Mattilsynet daglig får inn bekymringsmeldinger om dårlig katte- og hundehold på Fosen. Dersom Mattilsynet skal gripe inn må det imidlertid være brudd på regelverket Mattilsynet forvalter. I sju av ti tilfeller er dyreholdet i samsvar med regelverket, opplyser Mattilsynet på Fosen.– Nesten daglig

Ludvig Sjaastad, distriktssjef i Mattilsynet for Innherred og Fosen, forteller at bekymringsmledingene fortsatt er hverdagskost. Når det gjelder katter kommer det inn meldinger så å si hver dag.

– Nesten daglig får vi inn bekymringer omkring kattehold, sier han.Avlives ved sykdom

Dersom Mattilsynet skal gripe inn må det imidlertid være brudd på regelverket Mattilsynet forvalter.– I ytterste konsekvens avvikler vi dyreholdet. Dyr som er syke eller skadde avlives, uttalte Mattilsynet i en tidligere sak.– I høgsetet

Om ikke lenge gjør kong vinter sitt inntog på Fosen.