Det har i den siste uka kommet fram at enkelte fylker i Norge har utfordringer i forhold til mengden av dagpengesøknader. Dette har ført til at brukere har måttet vente lengre en normalt på å få utbetalt dagpenger.

I NAV Sør-Trøndelag går utbetaling av dagpenger ved arbeidsledighet som normalt. Kravet er at 80 prosent av brukerne som er berettiget til dagpenger skal ha dette på konto innen 21 dager fra søknaden ble levert. NAV Sør-Trøndelag leverer bedre enn dette kravet. I januar 2009 ble 90 prosent av alle dagpengesaker sendt til utbetaling innen 21 dager i Sør-Trøndelag.

NAV Sør-Trøndelag er også svært oppmerksom på eventuelle endringer i arbeidsmarkedet som skulle tilsi at flere vil søke om dagpenger