Det er heimesida til Norges Offiserforbund (NOF) som melder om dette. I følge avtalen skal det avholdes to møter årlig hvor IA (inkluderende arbeidsliv)-arbeidet er eneste tema. I disse møtene skal ledelsen, tillitsvalgte og verneombud være representert. ifølge avtalen skal alle tillitsvalgte skal ha samme rett til utdanning i samband med IA som arbeidsgiverrepresentantene.

Inkluderende

–Ved at alle er representert i dette arbeidet kan vi fokusere på tre aspekter; nåtid, framtid og tiltak. Da skaper vi muligheter for et mer inkluderende arbeidsliv, uttaler Torbjørn Bongo. Han er leder i NOF.

Nå er arbeidsgiver, tillitsvalgte, verneombud og øvrige ansatte i Forsvaret pliktig til å samarbeide målrettet for å oppnå et mer inkluderende arbeidsliv. Første utkast av avtalen ble laget i september. Nå er den undertegnet i en kort seremoni med representanter for arbeidsgiver, arbeidstakerorganisasjoner og NAV. Avtalen har som hovedmål å redusere sykefraværet og styrke inkluderingen. For at dette skal fungere optimalt er Forsvaret forpliktet til å ha et systematisk HMS- arbeid og et velfungerende partsamarbeid, som det står i avtalen.

Handlingsplaner

En av de store endringene fra tidligere avtaler er at nå forplikter arbeidsgiver seg til enda større fokus på forebygging i en tett dialog og samarbeid med tillitsvalgte. Sammen med at alle nivå 2 avdelinger skal ha egne IA handlingsplaner og utvalg, og lavere nivå kan ha egne planer og utvalg.

–For at IA-avtalen skal gi den effekt som ønskes må IA-arbeidet være en del av det ordinære HMS-arbeidet og like naturlig del av linjeledelsen som øvrig oppgaveløsning, sier Bongo.

Den nye avtalen forplikter både de tillitsvalgte, og den enkelte ansatt, på en annen måte enn før. I følge avtalen forplikter de tillitsvalgte å tilegne seg nødvendig kunnskap om HMS- og IA-arbeid. Både ansatte og tillitsvalgte skal bidra i ut utformingene av tiltaksplanene og implementeringen av disse.