Hittil i år har 60 personer omkommet som følge av drukning. Det er 19 færre enn til samme tid i fjor.

-Sommeren er på hell og selv om tallene for druknede er lavere enn i fjor, er de langt høyere enn i land vi ønsker å sammenligne oss med, uttaler spesialrådgiver Ivar Christiansen i Norsk Folkehjelp i ei pressemelding. De første to ukene av august døde fem menn.

Menn peker seg klart ut i årets statistikk ved at 80 prosent av de druknede til nå i år tilhører denne gruppen.

Redningsvest for alle

Christiansen mener det faktum at menn at menn er mer aktive på sjøen enn kvinner alene ikke kan forklare disse tallene. Menn må i mindre grad ta sjanser og være mer ydmyke for at uventede ting kan skje.

De viktigste årsakene til drukningsulykker er fall fra båt eller brygge, med også under bading har ni mennesker mistet livet til nå i år.

Norsk Folkehjelp går inn for at det blir et påbud om bruk av godkjent flyteplagg i båt. Det viser seg at de aller fleste som drukner mangler nettopp dette.

-Hadde vi hatt et påbud, ville mange liv vært reddet, hevder Christiansen. Alle fylker bortsett fra Østfold og Svaldbard har hatt drukningsulykker så langt i år. Vestfold topper med seks druknede personer.

BÅTLIV og sjøliv i ymse varianter kan medføre en viss risiko. Norsk Folkehjelp vil innføre påbud om bruk av redningsvest. (Arkivfoto: Snorre Berg)