– En ny flystripe tror jeg er en forutsetning for Bodø. Det er etter det jeg forstår nødvendig også for den sivile flytrafikken. En utvendig rullebane er en fascinerende løsning, det må jeg si. Men jeg har ennå ingen sak på mitt bord. Det er mye arbeid som skal gjøres før det skjer. Dette sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen til an.no , i forbindelse med seminaret som arrangeres på Luftkrigsskolen tirsdag og onsdag i denne uke.

Samtidig sier ministeren at hun er enig i at Luftforsvaret ikke kan forlate Nord-Norge. Ei heller at det er heldig at det ikke er en base i sør.

– For en sivilist virker det da enklest å si at vi beholder Bodø og Ørland, og sparer mange utredninger, spør journlaisten i Avisa Nordland.– Det er nok ikke så enkelt. Vi har en lang og grundig prosess foran oss. Hva vi bestemmer oss for forteller vi senest våren 2010, fastslår Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Fra Åpen dag ved Ørland hovedflystasjon - hentet fra You Tube:

Begge fotos: Forsvarets Mediearkiv