Tove Penna Steen (Leksvik) har takket ja til stillingen som enhetsleder for Koordinerende enhet i Indre Fosen kommune. Det vil si at hun får ansvaret for forvaltning, saksbehandling og merkantile tjenester.

- Jeg er ydmyk. Det er et nytt område som skal bygges opp og jeg er veldig glad for tilliten jeg har fått, sier Tove Penna Steen.

Marit Vaarheim (Rissa) blir enhetsleder for Helse i den nye kommunen.

- Jeg ser på det som en tillitserklæring. Det blir en spennende og utfordrende jobb, som jeg gleder meg til å ta fatt på, sier Marit Vaarheim.

- Godt kvalifiserte

To av fem nye ledere innen helse er dermed på plass. Reglene for rekruttering som Fellesnemnda har vedtatt er gjennomført med kartlegging av alle enhetslederne i Leksvik og Rissa.

- På to områder var det kun én interessert fra hver kommune. Disse er begge godt kvalifiserte og jeg har i samråd med personalsjef, ordførere og tillitsvalgte for begge kommuner gitt disse to tilbud om jobb. Begge takket ja, opplyser Helse- og omsorgssjef Hilde Anhanger Karlsen.

Det er allerede ansatt enhetsleder for NAV, som ble André Sagmo, og enhetsleder for barnevern, Therese Guddingsmo.

Flere ansettes

Det skal i tillegg tilsettes enhetsledere for:

- Institusjon (sykehjemmene)

- Hjemmetjeneste

- Bo- og aktivitetstilbud (Oppfølgingstjenesten i Rissa og tiltak for funksjonshemmede i Leksvik)

Tove Penna Steen blir enhetsleder for koordinerende enhet i den nye kommunen. Foto: privat