- Det var to 17-åringer og en 19-åring som kjørte ulovlig med terrengkjøretøy på trafikkert vei i mørket, opplyser Øystein Braseth.

Han forklarer at politiet ser svært alvorlig på saken.

- Mange skjerpende momenter

- Hvilke konsekvenser vil den ulovlige kjøringen få?

- Det har vi ikke avklart, vi må ha en samtale med saksjurist først. Dette var i mørket, på trafikkert vei, og det var småglatt. Disse kjøretøyene er ikke under noen omstendigheter tillatt på vei, så det er mange skjerpende momenter her, sier Braseth.

- Hvordan reagerte ungdommene da politiet dukket opp?

- De prøvde å stikke av. De stakk av, men vi har god kunnskap om miljøene så det tok oss ikke spesielt lang tid å finne ut hvem det var, sier Braseth.

- Kunne fort ha mistet tre liv til

Han er fortvilet over at ungdom som er såpass voksne kan finne på å kjøre på denne måten.

- Det er svært trafikkfarlig. Vi har mistet fem liv i trafikken på Fosen i år, i går kunne vi fort ha mistet tre til, sier Braseth bekymret.

- Har du inntrykk av at det er mye av denne typen ulovlig kjøring på Fosen?

- Jeg har en anelse om at det er for mye av det, jeg kan ikke si at det er mye av det men det forekommer dessverre, sier Braseth.

- Må slippe å møte en sånn ekvipasje

Ungdom i såpass voksen alder bør være i stand til å tenke litt på konsekvenser mener han, og etterspør ansvarsfølelsen.

- Vi har også et visst ansvar for de som ferdes lovlig i trafikken, enhver bør slippe å møte en sånn ekvipasje som dette etter veien, understreker han.