Det kom som en overraskelse for mange at flertallet av politikerne i Roan valgte å avslutte dialogen om sammenslåing med Bjugn under torsdagens kommunestyremøte.

Bare to dager før hadde ordfører Einar Eian (H), varaordfører Erik Jakobsen (Ap) og Hanne Skjæggestad (V) satt seg ned rundt forhandlingsbordet ved Fosen fjordhotell i Åfjord for å diskutere en mulig sammenslåing med representanter fra Bjugn og Åfjord.

- Overrasket

- Vi skulle egentlig forberede ei mulig folkeavstemming om sammenslåing i kommunestyret. Slik ble det ikke. Jeg var halvveis forberedt på at det kom, men jeg er overrasket over at medlem av forhandlingsutvalget vårt stemte for å avslutte dialogen når de selv var enige om at vi tre kommuner burde møtes for å forhandle igjen, sier Eian, som hele tiden har vært positiv til dialog med Bjugn.

Under forhandlingsmøtet tirsdag var det først og fremst Roans ønsker og spørsmål som stod i fokus. Ikke overraskende ble vei og problemene langs fylkesvei 14 grundig diskutert.

- Konstruktivt

- Jeg synes det var en god tone og opplevde møtet som konstruktivt, selv om vi ikke kom helt i mål. Det hadde jeg heller ikke forventet da dette var det første møtet, sier Eian.

Delegasjonen fra Roan var tydelige på at de ønsket helt konkrete forpliktelser fra Åfjord og Bjugn om utbedring av fylkesvei 14.

- Vi ønsket å få noe konkret på bordet. Det var vi helt avhengige av dersom dette skulle bli aktuelt for Roan. Men etter min mening var det likevel grunnlag for i hvert fall å ta et møte til, mener ordføreren.

- Betydelig andel

- Var mangelen på helt konkrete forpliktelser spikeren i kista for Roan?

- Nei, det tror jeg ikke. En god del av politikerne hadde nok bestemt seg fra før, uavhengig av resultatet fra møtet, sier Eian.

Før møtet torsdag fikk Eian overlevert over 250 underskrifter fra innbyggere om ba om dialogen med Bjugn ble avsluttet. Det utgjør cirka en av tre stemmeberettigede roansbygg.

- Det er klart at det er en betydelig andel, absolutt. Det må vi ta med oss når vi vurderer hva som er best for Roan, sier han.

Avventer svar fra Åfjord

Flertallet i kommunestyret ville ut av dialogen, og stiller samtidig et ultimatum til sin vedtatte sammenslåingspartner Åfjord. De ber Åfjord velge om de vil slå seg sammen med enten Roan eller Bjugn.

- Er dere redd for at Åfjord velger Bjugn?

- Det kommer nok an på hvem du spør. En del av de politikerne som stemte for flertallsvedtaket i går tror jeg har en tanke om at Roan står seg best alene. Samtidig har vi både folkeavstemming og vedtak som sier at vi skal slå oss sammen med Åfjord, så det er svaret fra dem vi avventer nå.

Tvang?

Ordføreren ønsker ikke å spekulere i hvor vidt bruddet med Bjugn og Åfjord vil føre til at Roan kan bli sammenslått med tvang.

- Det får vi ta som det kommer. Jeg tar ikke sorgene på forskudd, sier Eian.

Det han imidlertid er sikker på, er at ideen om å danne en storkommune bestående av Roan, Åfjord og Bjugn er lagt død.

- I Roan er den død. Det er det vedtaket som er fattet.

- Vi er selvfølgelig ikke helt sikre på hva Fylkesmannen mener om dette, men jeg har tidligere sagt at jeg er sterkt imot tvang i denne reformen. Det er vanskelig å si hvordan det blir, men Fylkesmannen har i utgangspunktet sagt at ingen kommuner på Fosen bør stå alene, sier Eian.

Får svar i januar

Åfjord, som nå blir tvunget til å velge mellom Roan og Bjugn, skriver i en pressemelding at Åfjord kommunestyre vil fatte endelig vedtak om hvilken kommune de velger senest 31. januar 2017.

Inntil da vil kommunen fortsette dialogen med innbyggerne for å vurdere hva Åfjord er best tjent med, heter det i meldinga.