Kommunen gikk i 2011 med et økonomisk underskudd på cirka 5,5 millioner kroner. Dette skulle vært dekket inn i løpet av to år, for å unngå administrasjon. Da det ikke skjedde, vil Bjugn kommune etter alt å dømme formelt settes på ROBEK-lista i løpet av august, skrev Fosna-Folket 31. juli.

– Det skjer fra i dag. Kommunen er orientert, bekrefter seniorrådgiver Frode Rabben hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.Fredag sendte fylkesmannen et brev til Bjugn kommune, som Rabben antar kommunen mottar i dag.– Betyr i praksis ingenting

Ifølge fylkesmannen har Bjugn kommune et akkumulert regnskapsmessig merforbruk på til sammen 12,8 millioner kroner (inkludert merforbruk i kommunalt foretak). «Innmeldingen innebærer at Fylkesmannen skal foreta en lovlighetskontroll av årsbudsjett. Videre skal Fylkesmannen godkjenne låneopptak, leieavtaler på bygg, anlegg og varige driftsmidler», heter det på fylkeskommunens nettside.– At vi havner på ROBEK betyr i praksis ingenting for innbyggerne. De vil ikke merke noe til dette i hverdagen. Samtidig er det klart at kommunen har økonomiske utfordringer, som vi tar på alvor. Men tjenestetilbudene til innbyggerne vil være like gode som før. Det er til syvende og sist det viktigste, sa Bjugn-ordfører Arnfinn Astad (Ap), da Fosna-Folket omtalte saken i slutten av juli.Røros kommune havnet også på ROBEK-lista i dag.Les hele saken her.