Aarbergsbotten er selv lokalpolitiker og sitter i formannskapet i Ørland kommune. Hun er også Høyres gruppeleder på Fylkestinget i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

- Som lokalpolitiker i Ørland mener jeg at vi har vært altfor passive når det gjelder å svare på høringer til utdanningstilbud og utviklingen ved de videregående skolene. Skolebruksplan 4 er ute på høring. Det er viktig at politikere og næringsliv engasjererer seg, sier Aarbergsbotten.

25 prosent nedgang i elevmassen

I dagens papirutgave av Fosna-Folket kommer det frem at Fosen videregående skole har hatt en nedgang i elevmassen på 25 prosent de siste fem årene. Dette har resultert i at skolen har problemer med å rekruttere nok søkere til enkelte linjer. Ledelsen ved de andre videregående skolene på Fosen forteller også om kutt i enkelte linjer for noen år tilbake for å tilpasse tilbudet til elevtilgangen.

Inger Johanne Christensen, fylkesdirektør for opplæring i Sør-Trøndelag fylkeskommune, påpeker samtidig behovet for en gjennomgang av skolestrategien i regionen på grunn av nedgangen i elevmassen. I Skoleplanbruk 4 som er ute på høring, skisseres ulike utfordringene som opplæringssektoren i Sør-Trøndelag står ovenfor de kommende årene.

Les mer: Inviterer til arena for framtida

- Mer samarbeid tvinger seg frem

- Vi må erkjenne at vi kan få til et bedre samarbeid mellom de videregående skolene på Fosen, sier Aarbergsbotten.

Videre peker hun på at skolene ikke har råd til å konkurrere med hverandre, og at konkurrentene befinner seg utenfor Fosen.

- Vi er avhengig av å ha ett minimum elevgrunnlag for å kunne tilby gode nok tilbud. Jeg tror et enda større samarbeid mellom skolene på Fosen tvinger seg frem, for at vi skal klare å styrke fagmiljøene og beholde linjer. Det vil være en vinn-vinn situasjon for alle, mener Aarbergsbotten.

Hun tror det betinger at tilbudene må fordeles enda bedre mellom skolene, og at det settes opp et bedre busstilbud mellom kommunesentraene i regionen.