Vindkraft-midler skal finansiere etterlengtet gangvei

foto