Bred last møtte utfordringer på ekstra smal bru

foto