– Jeg fikk tilfeldigvis vite om beslutningen om å ta bort den ene ambulansen, og det er for dårlig, fortviler Osen-ordfører John Einar Høvik (Ap).

LES OGSÅ: - Fortviler over ambulansetilbudet -Fosna-Folket

«Periodevis krevende»

Høvik har klaget på beslutningen om å ta bort den den ene ambulansen. I tillegg er flere stortingspolitikere blitt engasjert. Kirsti Leitrø (Ap) fra Ørland har blant annet sendt inn et skriftlig spørsmål til helseministeren om denne saken.

Det var på grunn av det som beskrives som periodevis krevende tilgang til kvalifiserte vikarer for å dekke alle vakter denne sommeren, og uten å måtte risikere betydelig bruk av overtid, at ledelsen i Ambulanseavdelingen i Helse Nord-Trøndelag HF fremmet et internt forslag til diskusjon i Klinikk for prehospitale tjenester. Det gjaldt uttak av dagbilen i ambulanseområdet Roan og Osen, og forslaget gikk på å ta ut bilen for perioden 18. juni 2018 til 19. august 2018.

– Jeg var i ferd med å sende en purremail da meldingen kom. Vi har nå fått et pusterom, sier Osen-ordfører John Einar Høvik. Foto: Terje Dybvik

Språklig uhell

Øystein Sende, klinikkleder ved Klinikk for prehospitale tjenester i Levanger, forklarer i en mail at forslaget ved et språklig uhell ble kommunisert ut til ansatte ved tjenesten i Osen og Roan, før det ble formelt drøftet med berørte fagforeninger i HNT. Forslaget var da heller ikke tatt opp til diskusjon med de berørte kommunene.

Forslaget trukket

Fredag kom det en avklaring fra Øystein Sende som gikk på at forslaget trekkes:

«I forhold til inngåtte samhandlingsavtaler og krav til åpen og inkluderende prosess med kommunene ved endringer i beredskapen, så har Klinikk for prehospitale tjenester og Ambulanseavdelingen i Helse Nord-Trøndelag HF konkludert med at forslaget om uttak av dagbilen i ambulanseområdet Roan/Osen i perioden 180618 – 190818 (uke 25 – tom. 33/18), trekkes.

Det betyr at opprinnelig turnus for sommeren 2018 gjennomføres som planlagt. Det betyr også at det overveiende sannsynlig blir behov for bruk av overtid for å dekke opp vakter i perioden.

Det tas samtidig forbehold om at vikarsituasjonen kan medføre at det uansett bli nødvendig med noe mindre og kortvarige ad-hoc-uttak av dagbilen under sommeravviklingen, men det ikke blir besluttet og gjennomført et uttak av dagbilen i tråd med det opprinnelige forslaget om uttak i aktuelle tidsperiode.»

– Var i ferd med å purre

Ordfører John Einar Høvik er glad for at denne avklaringen kom.

– Jeg var i ferd med å sende en purremail da meldingen kom. Vi har nå fått et pusterom. Vi er avhengig av den beredskapen vi har, spesielt i den tiden som vi nå er i og går inn i. Her snakker vi om utstrakt byggeaktivitet relatert til vindkraftutbyggingen i Roan og veibyggingen i både Roan og Osen, og at vi i de kommende måneder får en betydelig økning i turister og fritidsinnbyggere i begge kommuner, sier Høvik.

Fra 1. januar 2020 vil Roan og Åfjord bli slått sammen. Da vil Roan-delen av kommunen bli underlagt Helse Midt-Norge.

– Dette vil etter alt å dømme påvirke det ambulansesamarbeidet vi har med Roan. Uansett så må den kampen vi fører for å beholde dagens beredskap helt klart måtte føres videre, sier John Einar Høvik.

– Det bør være en dialog

– Det bør også være en dialog mellom St.Olavs hospital i Trondheim og Helse Nord-Trøndelag om framtida og et samarbeid om ambulansetjenesten. Innbyggerne må ikke få et redusert tilbud fordi de senere vil høre til ulike lokale helseforetak, sier Kirsti Leitrø (Ap) i en kommentar til det siste momentet.