«En stans i anleggsdriften vil ha betydelige økonomiske konsekvenser for Fosen Vind,» skriver Frostating lagmannsrett og avviser samenes krav om stopp på Storheia.

LES OGSÅ:* Folkerett på trøndersk reindriftkonferanse -Fosna-Folket* Samene stanset vindkraftutbyggingen -Fosna-Folket

Det er Adresseavisen som melder om dette.

Lagmannsrettens avslutning av saken, har dreid seg om å få stanset anleggsarbeidet inntil lovlighetsspørsmålet er endelig avgjort. Saken vil ifølge avisa bli anket til Høyesterett.

– Vi mener det er spesielle forhold i denne saken som gjør det ekstra viktig å få en skikkelig behandling av lovlighetsspørsmålet før fjellet og reinbeitet påføres irreversible skader.

Det uttaler advokat Andreas Brønner som representerer Storheia-samene til Adresseavisen.