I fjor ga fylkeskommunen en million kroner i forprosjektmidler til å utvikle en ny modell for utvikling av natur- og kulturlandskap og ny modell for museum for Ytre Fosen.  I den nye modellen skal det lages utviklingsplaner for blant annet Austrått i Ørland og Koet i Bjugn.

300 000 kroner på to år

Ørland kultursenter har derfor søkt om støtte fra også Bjugn kommune til arbeidet som skal gjøres. De ønsker også å ansette en lokalkonservator for museene i de to kommunene. Ørland og Bjugn blir som kjent til nye Ørland kommune fra 1. januar 2020.

Bjugn kommune skal etter planen bidra med 100 000 kroner i 2018, og 200 000 kroner i 2019 i finansiering av konservatoren. Ørland kommune skal bidra med samme sum.

Torsdag ble søknaden behandlet i kommunestyret i Bjugn. Rådmannens innstilling var å støtte prosjektet.

– Et slikt prosjekt skal komme hele den nye kommunen til gode. Det er et poeng at man tar vare på kulturhistoriske dimensjoner for å øke aktivitet, identitetsbygging og stolthet. Dette kan også sees i sammenheng med destinasjonsutvikling, sa rådmann Emil Raaen i sin redegjørelse.

Varaordfører Hans Eide (Sp), ordfører Ogne Undertun (Ap) og rådmann Emil Raaen under torsdagens kommunestyremøte. Foto: Ina Marie Haugen

– Må likestilles

Flere av politikerne ga imidlertid uttrykk for at Bjugn har fått en lite framtredende rolle i prosjektbeskrivelsen.

– Jeg leser at det er tungt fokus på Ørland, med blant annet Austrått og Rusaset. Jeg tenker at vedlikeholdet av disse prosjektene er noe av det som har dratt opp gjelda i Ørland. Etter min mening er det viktigere at vi fokuserer på Mølnargården og dugnadsgjengen som står på der, sa opposisjonsleder Einar Aaland (H), som mente saken burde sendes i retur.

– Skal dette behandles må de to kommunene likestilles, og det må vises at Bjugn skal være med på lik linje, sa Aaland.

Felles prosjekt

Ordfører Ogne Undertun (Ap) var til dels enig i at kulturminner og natur i Bjugn var for lite synlig i beskrivelsen.

– Det er uheldig dersom vi ikke får på plass noen fellesprosjekter med Ørland kommune fram mot sammenslåing. Et slikt prosjekt kan fungere som sement i det videre arbeidet. Personlig ser jeg dette som et næringsutviklingsprosjekt mer enn et musealt prosjekt. Dette kan føre til økt reiseliv i vår region. Så kan vi eventuelt be om at landskapet i Bjugn også blir tydeligere definert som en vesentlig interesse, sa ordføreren og påpekte at dugnadsgjengen ved Mølnargården skal ha gitt uttrykk for at de ønsker seg en konservator.

Forslag fra fire partier

Gerd Hegvik (Sp) var positiv til å bidra med midler til prosjektet.

– Kystkulturen har lenge vært en glemt side ved det norske kulturlandskapet. Nå må vi begynne å få mer struktur på saker og ting. Skal vi ha turistnæring ut mot kysten må vi få hjelp til å vise fram det vi har for å få folk til å komme hit. Dette er noe av det fineste vi kan samarbeide om, framholdt Hegvik fra talerstolen.

Etter en lengre debatt ba flere av partiene om gruppemøte. Resultatet ble et felles forslag fra SV, Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Høyre om at historiske elementer og landskap i Bjugn får en mer framtredende rolle i prosjektet og prosjektdokumentet.

De fire partiene foreslo også at Bjugn kommune inngår i styringa av prosjektet, samt at prosjektet skal profileres felles for Ørland og Bjugn.

Tilleggsforslagene fra de fire partiene, samt rådmannens innstilling, ble enstemmig vedtatt.