- Vi gjorde ett førerkortbeslag for hastighet. Farten var 86 kilometer i timen i 60-sonen. Det var føreren av et vogntog, sier politibetjent Øystein Braseth i Utrykningspolitiet (UP).

Han forteller at UP hadde kontroll ved Elveng i Bjugn kommune på dagtid mandag.

10 forelegg

- Vi utstedte ti forenklede forelegg for høy fart i løpet av kontrollen i tillegg til førerkortbeslaget, sier Braseth.

- Det var mye trafikk så andelen som kjørte over fartsgrensen var ikke så stor, sier han.

- På normalen

Braseth forteller at UP ligger på normalen i antall førerkortbeslag på Fosen så langt i år.

- Vi ser i hvert fall ikke bedring på kjøreadferden. Mange kjører fortsatt for fort, sier Øystein Braseth.