Etter en lengre tids kamp og innsats for å skaffe til veie kompetente sangerbrødre måtte Ytre Fitjan Songlag A/S se seg nødt til å avvikle korvirksomheten. ”Det var ikke mulig å fylle alle hull etter de siste års frafall i songlagets rekker”, melder de i kunngjøringen.

Ekstraordinær generalforsamling

Alle lagets medlemmer samlet seg derfor til en ekstraordinær generalforsamling på Ørland Kysthotell november i fjor; fanemester og nordlending Hallvard Johannessen, finansminister Leif Skei, reiseskildringsansvarlig Odd Petter Rønning, fanejunker John Kristian Myrmo, filur og dirigent Vidar Venes, samt president og generalsekretær Knut Sigurd Ljøkelsøy.

Finansminister Skei hadde skaffet til veie oversikt over lagets aktiva og passiva. Hans oppgave var å redegjøre for den finansielle situasjonen overfor generalforsamlingen.

”Med sin sedvanlige selvsikkerhet, avstod han fra å innkalle revisor for å bistå denne redegjørelsen”, meldes det.

Sympati og omtanke

Etter en kort diskusjon, der Myrmo som tiden lever i utlendighet som pendler, i løpet av diskusjonen utbrøt; ”- bli itj aktant - æ vil heim”, og nordlending Johannessen noe overraskende kom med påstanden ”- æ har tenkt”, ble det vedtatt at Ytre Fitjan Songlag sine aktiva skulle doneres til et lag eller organisasjon som kan omsette disse aktiva i gode gjerninger. Valget sto mellom Ørland Sanitetsforening, Ørland Sykehjem og Ørland kommune ved rådmannskontoret. Etter avgitte stemmer ble det klart at sanitetsforeningen ble heldige mottakere av den nette sum på 31.346 kroner.

”Slik stemmeresultatet ble, ønsket Presidenten å gi sin dobbeltstemme til Ørland kommune for at laget skulle gi tilkjenne at de har stor sympati og omtanke for de som er satt til å forvalte de som smuler som er til fordeling i en, økonomisk sett, noe dyster førjulstid”, kunngjør songlaget.

Onsdag førstkommende er songlaget invitert til sanitetsforeningens årsmøte i Røstad ungdomshus for en siste strofe, og muligens også en fremførelse av sin udødelige sang; ”Madam Hansen sin sang”.

SONGLAGETS GLADE GUTTER: Etter 38 år synger Ytre Fitjan Songlag sin siste strofe. Foto: Leif Skei