Dette sa Harald Sunde da han torsdag gjestet Ørland hovedflystasjon.

Første besøk- Jeg har vært her på Ørland tidligere, men aldri som forsvarssjef. Basen som helhet gir et veldig solid inntrykk, og det virker om som de ansatte trives. Jeg er her først og fremst for å få et førstehånds inntrykk av hvordan ting fungerer her på basen, og hvordan befal, grenaderer og vernepliktige har det. Dette er viktig for å kunne ha best mulig grunnlag for å levere mitt råd, angående omstrukturering og basevalg i slutten av 2011.

StrigletI forbindelse med sitt besøk og inspeksjonen av basen, fikk Sunde også anledning til å dele ut vernedyktighetsmedaljer til en gruppe vernepliktige som dimitteres nå i mars. Det er ikke hverdagskost for vernepliktige å bli dekorert av selveste forsvarssjefen, så det var en meget velstriglet og presentabel gruppe soldater som møtte forsvarssjefen.

- Her er ting på stell, og det virker som om alle jeg har snakket med her i dag trives på Ørland. Det er faktisk mange som søker seg hit i førstegangstjenesten, ikke bare trøndere men også mange fra kysten, og lenger sør i landet, avsluttet Sunde før ferden gikk videre på inspeksjonsrunden.

Positive ord fra forsvarssjefen, og med andre ord, ord som veier tungt når avgjørelser må tas angående Ørland hovedflystasjons fremtid.