Under en tilståelsesdom i Fosen tingrett ble en mann i 20-årene fra Fosen dømt til 21 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år. I tillegg må mannen betale en bot på 10 000 kroner samt at han ble fradømt førerretten i 22 måneder fra da promillekjøringen fant sted.

Kjørte hjem

Det var i 2013 at mannen var på et vorspiel der han drakk alkohol. Mannen kjørte senere hjem til tross for at han var påvirket.

Andre hadde sett ham drikke, og noen av disse så også at han kjørte.